Rekrutacja

  • Wyszukiwanie i selekcja podstawowa
  • Zaawansowane wyszukiwanie i selekcja
  • Rekrutacja ukierunkowana
  • Doradztwo i Szkolenia

WYSZUKIWANIE I SELEKCJA PODSTAWOWA

Szybkie wyszukiwanie pracowników szeregowych oparte na zamieszczaniu ogłoszeń na portalach pracy oraz wykorzystywaniu własnej bazy danych. Wysoka skuteczność pozyskiwania pracowników dzięki wielokierunkowemu działaniu.

 

ZAAWANSOWANE WYSZUKIWANIE I SELEKCJA

Profesjonalne wyszukiwanie i selekcja pracowników na kluczowe stanowiska w organizacji. Wysoka skuteczność prowadzonych działań będąca wynikiem wnikliwej analizy kwalifikacji kandydatów oraz znajomość specyfiki danej branży.

 

REKRUTACJA UKIERUNKOWANA

Rekrutacja kładąca nacisk na specyficzne potrzeby klienta czyli wyszukiwanie kandydata, który posiada ponadprzeciętne cechy i umiejętności dopasowane do danego stanowiska w organizacji.

 

DORADZTWO I SZKOLENIA

  • Badanie opinii i satysfakcji pracowników
  • Systemy oceny pracowników
  • Motywacyjne systemy wynagrodzeń
  • Analiza potencjału menedżerów
  • Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
  • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowego