Projekty szkoleniowe

Szkolenia „szyte na miare”. Projekt budowany jest pod specyficzne i sprecyzowane potrzeby firmy.

W pierwszym etapie projektu podczas rozmowy z menagmentem badamy:

  • jaki jest cel firmy?
  • jaka jest kultura firmy?
  • jaki jest dotychczasowy system zarządzania?
  • jakie są zasoby ludzkie?
  • jaki jest system wynagradzania?
  • co firma chce osiągnąć? (jakie są cele firmy)

Drugi etap to proces realizacji projektu oparty na odpowiedziach na wyżej wymienione pytania.

Trzecim etapem jest prezentacja projektu szkolenia menegmentowi.

Czwartym etapem jest realizacja projektu.

Ostatnim etapem jest weryfikacja i ocena przeprowadzonego projektu.