Zarządzanie

Szkolenia z zakresu zarządzania mają na celu przygotowania menedżerów do efektywnego kierowania zespołem pracowników. Rozwijają umiejętności w dziedzinie ustalania celów, planowania, organizowania, motywowania oraz monitorowanie pracy zespołu. Podczas organizowanych przez naszych ekspertów szkoleń w zakresie zarządzania uzyskają Państwo wiele umiejętności pozwalających na skuteczniejszą komunikację z pracownikami oraz realizację celów organizacji.

  • Trening umiejętności menagerskich stopień I
  • Trening umiejętności menagerskich stopień II
  • Zarządzanie przez cele
  • Organizacja czasu pracy
  • Zarządzanie konfliktem
  • Zarządzanie projektami
  • Coaching
  • Zarządzanie zespołem stopień I
  • Zarządzanie zespołem stopień II
  • Motywowanie pracowników